.


POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS 

Systémy EPS tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. 

Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením systému EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů. 

Zajišťujeme projekci / realizace + instalace / programování / revize.

TYPY HLÁSIČŮ EPS PRO DETEKCI POŽÁRU

Hlásiče EPS pracují na různých fyzikálních principech; vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou řízenou procesorem, umožňující eliminovat plané poplachy. Systémy EPS mohou být instalovány jako samostatné aplikace nebo jako součásti vyšších integrovaných systémů řízení budov.  

EPS INTEGRACE A LEGISLATIVA

EPS lze začlenit do integrovaných bezpečnostních a havarijních systémů ochrany majetku a osob. Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů, koncová a popřípadě ovládací zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště dohledového poplachového a přijímacího centra (DPPC), které je umístěno u hasičského záchranného sboru (HZS).  

Využití grafického nadstavbového vybavení potom umožňuje velmi rychlou orientaci v objektech a budovách a tím maximální zkrácení doby požárního zásahu od vzniku požáru. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasící zařízení, klíčové trezory, apod.).

Legislativní rámec zřizování EPS tvoří zákon č. 67/2001 Sb. o požární ochraně a z řady vyhlášek především č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a stavební zákon. Normativním základem pro obor EPS jsou normy řady EN 54.

UKÁZKY EPS SYSTÉMŮ A JEJICH VÝROBCŮ

Smart config MORLEY IAS

Požární zabezpečení HONEYWELL

Seznámení s EPS SD3

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ EPS POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Rádi Vám vyhotovíme nezávaznou nabídku na míru zdarma. Stačí vyplnit formulář.